Úvodní stránka Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Růže po HK 


Obchodní podmínky a reklamační řád

 

Platební podmínky

 

- Ceny zboží a dopravy jsou uvedeny na našich internetových stránkách www.ruzepohk.cz.
- Jsme plátci DPH a všechny uvedené ceny již tuto daň zahrnují.
- Objednávka na doručení květin bude zrealizována vždy až po zaplacení peněz zákazníkem, výjimku tvoří firmy na základě potvrzené objednávky a stálí zákazníci.

Platbu za naše produkty a služby lze provést následujícími způsoby: 

1) Hotově
- Přímo na naší prodejně
- Přímo v bance vložením částky na náš účet (ČSOB číslo účtu: 276476915/0300)
- Přímo při převzetí na zadané adrese objednavatelem (pouze po Hradci Králové)

2) Převodem z účtu na účet 
- ČSOB číslo účtu: 276476915/0300
- Pro realizaci rychlého doručení (1-24h) požadujeme zaslání potvrzeného platebního příkazu z banky, případně scan provedené platby na náš email info@darujtekvetinu.cz

3) Platebními kartami (VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro)
- Platba přes platební terminál přímo na prodejně
- Online přes naše internetové stránky (GoPay – nejnovější, rychlá a bezpečná platební brána), na přání zákazníka zasíláme fakturu o uskutečněném nákupu.

4) Paypal

5) Fakturou 
- Stálí zákazníci nebo firmy na základě potvrzené objednávky. Firemní zákazníci obdrží fakturu za květiny v rámci 14 denního vyúčtování.

 

Objednávka květin a doplňkového sortimentu

 

- Objednávky přijímáme přes naše webové stránky www.ruzepohk.cz, emailem info@ruzepohk.cz, telefonicky na čísle +420604148898 nebo osobně na prodejně. Nezaplacené objednávky nemohou být doručeny a předány. 
- Všechny zaplacené objednávky jsou považovány za závazné. 
- Automaticky potvrzujeme přijetí objednávky zasláním emailové zprávy nebo SMS zprávou zákazníkovi. 
- V případě, že potvrzení o úhradě k zákazníkovi nedorazí, je potřeba nás kontaktovat, abychom ověřili stav objednávky. 
- Potvrzení o doručení květiny zasíláme pouze na výslovné přání objednavatele, jinak považujte objednávku za doručenou ve Vámi požadovaný termín. 
- V případě nedoručení vždy kontaktujeme objednavatele květiny. 
- Objednávka může být změněna nebo stornována do 30minut co byla učiněna nebo 24hodin před dodáním. 
- Při zrušení nebo změně online objednávek Vás prosíme o uvedení jejich pořadových čísel, aby se předešlo nedorozumění. 
- V případě, že nebudeme moci z jakýchkoliv důvodů Vaši objednávku vyřídit, peníze Vám budou vráceny zpět v hotovosti na naší prodejně nebo zaslány na Váš (předem dohodnutý) bankovní účet. 
- Všechny objednávky jsou splatné v českých korunách. V případě navrácení peněz bude finanční částka taktéž vrácena v korunách. 
- Na objednávku je potřeba vždy uvést pravdivé informace. 
- V případě opakované cesty na uvedenou adresu jsme oprávněni si účtovat dopravu a náklady s tím související. 
- Pro co největší autentičnost květiny, dle vybrané fotografie a důvěru ve 100% kvalitu doporučujeme objednávat květiny a dárky s několikadenním předstihem, aby bylo možno případně doobjednat květiny, které by nemusely být momentálně skladem. 
- Produkty vyobrazené v online katalogu se mohou lišit od skutečně dodaných květin a dárků. 
- Vyhrazujeme si právo nahradit zboží uvedené v katalogu zbožím podobného vzhledu, druhu, barvy a stejné nebo vyšší kvality tak, aby bylo dosaženo co největší podobnosti. 
- Prodávající může zrušit objednávku nebo její část v případě, že se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží nebo není momentálně skladem. 
- Veškerý doplňkový sortiment je možno objednat pouze společně s květinovým darem. 
- S odesláním objednávky objednavatel prohlašuje, že si přečetl a souhlasí s obchodními podmínkami a reklamačním řádem. 
- Jestli v našem katalogu nenajdete květinu, dle Vašich představ, není žádný problém uvázat kytici z jiných květů i barev, dle Vašeho požadavku. 
- Objednávky na soboty, neděle je potřeba zaslat nejpozději v pátek do 16:00, objednávky na termín státních svátku je potřeba zaslat nejpozději do 16:00 posledního pracovního dne před svátkem.
- Před samotnou objednávkou na doručení květin doporučujeme, aby se objednavatel ubezpečil, že příjemce květiny bude v udanou dobu na zadané adrese, předejde se tím případným komplikacím. 
- To samé platí pro správně vyplněný objednávkový formulář. 
- Dále je důležité napsat, o jaké zařazení se jedná (v nemocnicích: doktor, doktorka, pacient, uklízečka, sestřička, případně povolání v různých firmách). 
- Příjemce květinového daru, při převzetí květin a dárku podepisuje dodací list, který obsahuje počet a druh květů z kterých je kytice uvázána. 
- Podepsáním tohoto dodacího listu a přijetím květiny příjemce souhlasí se vzhledem a také s množstvím a kvalitou, jedná-li se o řezané květiny, případně doplňkového sortimentu.
- Je tedy nutné, aby si zákazník dodávku pečlivě zkontroloval. 
- Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Případné reklamace, musí být oznámeny do tří dnů ode dne doručení a to pouze písemnou formou. 
- Vyhrazujeme si právo na vyřízení reklamace po dobu 24h po oznámení. 
- Vyjádření k reklamaci probíhá opět písemnou formou. 
- Garantujeme, že řezané květiny vydrží čerstvé nejméně 3dny za předpokladu, že bude o květy správně pečováno ze strany odběratele (příjemce). 
- V případě oprávněné reklamace má objednavatel nárok na výměnu zboží, či snížení ceny.

 

Doručování květin

 

Ceny za doručení:
- Doručováni květin po Hradci Králové – dle ceny kytice
- cena kytice do 250 Kč – doručení 100 Kč
- cena kytice od 250-500 Kč – doručení 50 Kč
- cena kytice nad 500Kč – doručení zdarma

- opětovné doručení z důvodu nepřítomnosti příjemce – 99 Kč (po Hradci Králové i celé ČR)

- Doručování do zahraničí – cena za doručení je již zahrnutá v ceně kytice

- Doručování květin zajišťujeme každý den (pondělí-pátek) od 8:00 – 18:00 hod.
- Pro doručení objednávky na sobotu nebo neděli je potřeba zaslat objednávky nejpozději v pátek do 16:00 hod., objednávky na termín státních svátku je potřeba zaslat nejpozději do 16:00 hod posledního pracovního dne před svátkem.
- Doručování květin o sobotách, nedělích a svátcích, případně v ranní nebo pozdních hodinách, lze provést po vzájemné předchozí dohodě s pracovníkem naší společnosti na telefonním čísle +420604148898.
- Možno doručit květinu i express do jedné hodiny po objednání bez příplatku, případně okamžitě, ale vše závisí na počtu a časovém rozvrhu objednávek od předchozích zákazníků. Situaci bychom Vám však sdělili na Vámi zadaném telefonním čísle. 
- Nezodpovídáme za zdržení nebo nedoručení zásilky v případě, že jsou nedostatky na straně zákazníka např.: 
udání nesprávné adresy, špatně napsané jméno, telefonní číslo, žádné nebo jiné jméno na zvonku příjemce, zamítnutá platební karta, (ulice, číslo popisné, přestěhování, dovolená či služební cesta příjemce).
- Nezodpovídáme za zpoždění zásilky, pokud došlo k události, které nemůžeme ovlivnit (např.: dopravní zácpy, dopravní nehody, porucha na automobilu, přírodní živly atd.)
- Zrovna tak nezodpovídáme za nedoručení květiny či daru, pokud je příjemce odmítl převzít
- Při doručování do firem, hotelů, nemocnic je důležité uvádět název firmy, oddělení, čísla pokojů. 
- V případě, že příjemce květinového daru není v určené době dodání zásilky na uvedené adrese, pokusí se náš asistent předat květiny na bezpečném místě (např.: u sousedů, na vrátnici, recepci, u kolegů atd.). Pokud ani takováto místa nejsou k dispozici a v případě, že si zákazník přál předání květin pouze určené osobě, tak zanechá náš asistent na místě v poštovní schránce informační lístek s vysvětlením a kontakty na naší firmu nebo zašle sms zprávu příjemci. Objednavatele zásilky samozřejmě vždy o této situaci neprodleně informujeme. Zásilka pak zůstává k vyzvednutí na prodejně po do druhého dne, kdy si jí může objednavatel či příjemce vyzvednout. Po této době se považuje objednávka za vyřízenou. V případě opětovného doručené je nutno uhradit poplatek za opětovné doručení v ceně 99Kč.
- Uvedené doručovací časy je nutné považovat pouze za orientační, z důvodu možného přijetí objednávek se stejným časem doručení.
 

 

Ochrana osobních údajů

 


- Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka Potvrdit a odeslat objednávku ) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele tohoto eshopu. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob. Nakupující má právo kdykoliv zažádat o vymazání osobních údajů z databáze a zrušení své registrace.

 

 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1.27. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

1.28. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1.27 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@ruzepohk.cz

1.29. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 1.28 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

1.30. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 1.28 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

1.31. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

1.32. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

1.33. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

 

Závěrečná ustanovení

 

Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, především obchodním a občanským zákoníkem. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 28.7.2015 a jsou k dispozici taktéž na internetových stránkách Prodávajícího. Tyto VOP je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.

 

Darujte Květinu s.r.o.

Denisovo náměstí 750/10a
500 04 Hradec Králové (Kukleny)
IČ: 05393191
DIČ: CZ05393191

Nákupní košík Počet položek: 0 Celkem: 0,-

739 749 393 | 604 148 898

info@ruzepohk.cz